Services

Målgruppeanalyse

Viden om og kommunikation til din målgruppe

Målgruppeanalyse

I alle aspekter af online markedsføring er det vigtigt at kende sin målgruppe. I samarbejde med dig udarbejder Makers en målgruppeanalyse til din virksomhed, der sikrer, at du er bevidst om, hvem din målgruppe er.

Kend din målgruppe

At kende sin målgruppe er alfa og omega. Der er ingen alternativer eller smutveje, hvis man ikke allerede har udarbejdet en målgruppeanalyse. En målgruppeanalyse er et vigtigt værktøj, der giver virksomheden brugbar information om målgruppen samt mulighed for at tilpasse kommunikationen og/eller indsatsområderne i forhold til målgruppen.

Indholdet af en målgruppeanalyse afhænger af virksomhedens profil og branche. Derfor kan det indledningsvis være en god idé at lave en markedsanalyse og udfra denne klarlægge, hvad man skal fokusere på i forhold til målgruppen. Typisk vil man starte med et metodevalg, der vil være af enten kvalitativ eller kvantitativ karakter. Alternativt kan man vælge at anvende elementer fra begge. En målgruppeanalyse kan f.eks. bestå af dataindsamling, der belyser de demografiske forhold omkring ens målgruppe (køn, alder, indkomst, civilstand, informationsbehov, købsadfærd, medievalg, mv.).

Book en workshop og få din målgruppe på plads

Vi er eksperter i kommunikation og har mange redskaber i værktøjskassen, der sikrer, at din målgruppeanalyse fra starten udarbejdes på baggrund af den rette strategi. Metoden til din virksomheds målgruppeanalyse udarbejder vi i samarbejde med dig i en workshop. Herefter går vi i gang med at udarbejde den endelige målgruppeanalyse.

Når vi udarbejder en målgruppeanalyse, er det vores mål at sikre, at du fremover rammer den definerede målgruppe med omhyggelig præcision. Hvis ikke målgruppen er på plads, så risikerer man at skyde med spredehagl, og ikke have en klart defineret strategi til en klart defineret målgruppe. Kort sagt, man rammer ikke det ønskede segment. Med en målgruppeanalyse i baghånden, som man løbende kan udvikle og justere, står man med uvurderlig viden om sin målgruppe og et værktøj, der har lettet kommunikationen til kunderne.

Book en workshop hos Makers med henblik på en målgruppeanalyse allerede i dag på tlf. 87990009. Vi ser frem til at gøre kommunikationen til din målgruppe endnu bedre.