Sumi Agro Europe bad Makers om at skabe et nyt website, som inkorporerer deres nye brandidentitet og understøtter både ansatte, potentielle kunder og (fremtidige) samarbejdspartnere. Opgaven løste vi gennem analyse, strategi og udvikling med fokus på UI-, UX- og kommunikationsdesign.

Sumi Agro Europe (SAE) er en international organisation med 11 individuelle europæiske kontorer, der til sammen dækker mere end 25 lande (2023).

Hvert regionalt kontor varetager udvikling, godkendelse og distribuering af avancerede landbrugsprodukter på lokalt plan gennem joint venture-samarbejder. Slutbrugeren – de, der benytter de færdige løsninger – er landbruget. Sumi Agro Europes nye site fungerer som et centralt bindeled til virksomhedens mange grene og dertilhørende interessenter.

Opgave

Én hjemmeside, 3 formål

Makers’ opgave var at skabe et website, som (udover at inkorporere SAEs nye brandidentitet) ville understøtte samtlige interessenter ved at:

  1. Fungere som en intern platform for vidensdeling på tværs af de europæiske kontorer.
  2. Promovere Sumi Agro Europe eksternt mod potentielle samarbejdspartnere for efterfølgende at etablere direkte kontakt til det relevante regionalkontor.
  3. Give aktører i landbruget et overordnet overblik over SAEs løsninger for efterfølgende at dirigere dem videre til deres lokale SAE-hjemmesider, hvor regionens specifikke produktkatalog findes.
Løsning

Bedre brugeroplevelse gennem kommunikation og UX

Da Sumi Agro Europes forhenværende website blot bestod af én enkelt side med sparsom information, stod Makers overfor en stor kommunikationsopgave. Denne opgave løste vi i samarbejde med SAE ved at definere, producere og strukturere nyt indhold, som er relevant og nødvendig for den videre brugerrejse.

I denne proces var fokus på at skabe et strategisk UX-design, som leder hver enkelt målgruppe gennem deres individuelle brugerrejser. Det kommer blandt andet til udtryk i den skarpt opdelte menustruktur og kategorier, informationsflowet samt de hurtige genveje over til de regionale kontorers hjemmesider.

Til relancering af vores corporate hjemmeside, gjorde vi et stort forarbejde, hvor vi var i dialog med Makers samt et tysk og et engelsk bureau. Det var Makers, vi valgte at gå videre med.

På den indledende workshop spurgte Makers aktivt ind til vores udfordringer og behov, og de demonstrerede hurtigt en god forståelse for vores virksomhed og branche.

Gennem hele projektet har vi arbejdet tæt sammen med det kreative og tekniske team, som løbende guidede os gennem processen og kom med virkelig mange gode input og løsningsforslag, både teknisk, designmæssigt og ikke mindst i forhold til, hvad der kunne optimere vores kommunikation.

Makers er meget professionelle og kompetente, samtidig med at de er super gode at samarbejde med.

Vi er virkelig glade for resultatet af vores nye hjemmeside.
Henriette Nørgaard, Tolling Manager, Sumi Agro Europe (UK)

Resultat

Når brandidentitet og brugervenlighed går op i en højere enhed

Vi har i samarbejde med Sumi Agro Europe skabt en moderne og dynamisk hjemmeside, der er fængende og let at navigere i.

Uanset om den besøgende er en aktør i landbruget, en potentiel samarbejdspartner eller virksomhedens ansatte.

Hvad angår sidstnævnte målgruppe fungerer det nye website som et samlingspunkt, hvor ansatte på tværs af de 11 europæiske kontorer kan indhente viden og holde sig opdateret om nye tiltag. Det sker gennem sitets særskilte case- og nyhedsside.

Slutteligt har SumiAgro fået et website, der afspejler deres nye orange-grønne brandidentitet.

Med udgangspunkt i brandguiden har vi tilpasset den til et digitalt univers, som samtidig giver fleksibilitet til at udskifte og lege med forskellige visuelle elementer.

Andre
cases