Services

App udvikling

Fra løs skitse til fuldt udviklet app

App udvikling og mobile applikationer er de seneste år stormet frem. Udvikling af apps synes ikke at sætte hastigheden ned. Hos Makers er vi et mangfoldigt team, der også mestrer app udvikling. Vi har de dygtigste app udviklere i styrehuset, der står klar til at udvikle din app – fra løs skitse til release i app stores.

De mange faser i udvikling af apps

Der er mange faser og facetter i processen forbundet med app udvikling. Vi går struktureret til værks for at opnå det bedste resultat og i sidste ende præsentere et produkt, som både vi selv, og i særdeleshed du som kunde, er fuldtud tilfredse med.

Når udvikling af apps iværksættes vil der som udgangspunkt være to typer målgrupper, man skal have for øje. Teknologigiganterne Google og Apple har udviklet hver deres styresystem til mobile enheder. I forbindelse med app udvikling er det dermed tilhængerne af disse to styresystemer, der kommer i spil. Styresystemerne iOS (iPhone operative system, udviklet af Apple) og Android (udviklet af Google) er dominerende spillere på mobilmarkedet. I dag udvikles langt de fleste apps til begge systemer. Ved app udvikling af native apps skal man være opmærksom på, at disse kun fungerer til et styresystem. Derfor skal der specialudvikling til for at understøtte begge styresystemer. Hos Makers udvikler vi både native apps og i særdeleshed hybrid apps, der er funktionsdygtige til alle styresystemer, og som samtidig normalt er billigere at udvikle.

Når du kontakter os med ønsket om at få udviklet en app og din idé til denne, vil vi som udgangspunkt invitere dig til en workshop, hvor det potentielle indhold til din app diskuteres og lægges op i skitser og mock ups. Det er i denne indledende fase, at app’ens skelet og grund-DNA stykkes sammen, så vi i de følgende faser kan begynde at integrere funktionalitet og features i app’ens struktur.

Igennem en effektiv dialog søger vi at afdække dine behov og ønsker til din nye app. Hvilke features er et must? Hvordan kan designet gøres unikt og indbydende? Er der elementer i konceptudviklingen, der kan strammes op og gøres bedre? Den indledende proces er omfangsrig og mangfoldig, men via en eller flere workshops er det vores opgave at være tovholder på en effektiv proces, der munder ud i en app, som har netop det indhold og de funktioner, som I indledningsvis har efterspurgt. Disse indledende skridt er ifølge vores erfaring særdeles værdifulde og givende for den videre app udvikling.

Herefter går vi i gang med at udvikle et lækkert og kreativt design til app’en, der skal sidde i skabet for at blæse slutbrugerne omkuld. Designet af app’en er selvsagt yderst vigtigt for at stå med et godt produkt ved release. Efter udviklingen af et komplet eller indledende design starter den største og mest tidskrævende del af projektet: selve udviklingen af app’en. Funktionaliteten og den grafiske brugerflade integreres i designet.

Efter udviklingsfasen vil app’en blive testet grundigt for at højne og forbedre ydelsen af de visuelle og funktionsmæssige assets. Herefter sendes den færdige app til release hos de to app stores Google Play og Apple App Store, hvor den så efter godkendelse vil blive tilgængelig til download.

Makers – en erfaren app udvikler

Vi har erfaringen og kvalifikationerne i orden, når det kommer til app udvikling. Et særkende for Makers’ app udvikling er integrerede systemer, der skaber helstøbte kommunikationsløsninger og salgsplatforme. Har du idéen til den app, som markedet ikke kan undvære, så kan vi fungere som rådgiver og udvikler af konceptet.

Her ses nogle af de områder og virksomheder, som vi har fungeret som app udviklere for: ByPortal, OffiGate (Medarbejder-, Opgave- og Kundestyring; Planner; Intranet), Pitdeal, Affaldsbørsen, Randers App´en, Revision Randers, Digitalservicebog og Aarhus Airport VIP App.

Skal vi tage en snak om udvikling af din nye app?

Kontakt os på 87990009 eller skriv til os på [email protected].